Parafia Wszystkich Świętych w Krakowie
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 11

 


Pomnik w kościele św. Piotra i Pawła w Krakowie

 

Większość prezentowanych tu modlitw pochodzi z publikacji:

MODLITEWNIK SKARGI z modlitw w dziełach x. Piotra Skargi zawartych ułożył x. Stanisław Okoniewski. (Poznań 1912)

 


Modlitwa za Ojczyznę, Boże, Rządco i Panie narodów…

Wesele w Kanie

Błogosław, Panie, małżeństwu, jakoś na początku uczynił, nie tylko, aby z tego stanu Kościół Twój liczbą, ale też i cnotą a pobożnością się rozmnażał. Aby nie tylko ziemia, ale i niebo się z niego napełniało. Z tego lasu i drzewa buduje się Kościół Twój, niechże nie zgniłe ani krzywe, ale zdrowe i proste drzewo rodzi. Wiele nam i chwale Twej na tym stanie zależy.

Czytaj więcej...

O Boże mój, wlejże w nas serce tych Ojców i Patryarchów naszych, abyśmy się tak Tobie podobali, będąc do znajomości i obietnic i łaski Twojej powołani i oświeceni, abyśmy takimi uczynkami, wedle rady Apostoła Twego, powołanie nasze sobie upewniali.

Niech Cię wiernie i prawdziwie szukamy przy świecy i gwieździe słowa Twego, w nowem Jeruzalem, w powszechnym Kościele Twoim, w opuszczeniu i wzgardzie tych widomych dóbr, w pokusach i w niebezpiecznościach świata tego, w pracach i jałmużnach, opatrując potrzeby ubogich, którzy w gnojach i w stajniach i w słomie bez opatrzenia leżą, i w ofierze z duszy, z ciała i z majętności naszej, abyśmy Cię nalazszy i pokłon, a służbę Twoją tu na ziemi odprawiwszy, do ojczyzny wiecznej wrócić się mogli. Przez tegoż Zbawiciela świata dla nas narodzonego. Amen.

"Modlitewnik Skargi", str. 201-202.

Błogosławim Cię, Przenajświętsza. Nie mogliśmy z pasterzami Twojego się tego Syneczka we żłobie napatrzyć; prosim po tem wygnaniu, ukaż Go nam w niebie w chwale Jego.

Alećbym go był wolał w jasełeczkach widzieć i z Nim i z Tobą co dla Niego cierpieć. Bo mi się dziwniejszy zda w tych jasełeczkach, a niźli w chwale niebieskiej. Bo tam przyrodzone miejsce Jego, a tu z poniżenia dobrowolnego i z miłości dla nas w tej takiej podłości przebywał.

O Boże, jakie Tobie z Anioły dzięki oddawać mam. Tobie chwała na wieki wieków. Amen.

"Modlitewnik Skargi", str. 195-196.

Wszystkim daj, Panie Jezu Chryste, żyzny rok na cnoty i pobożność i pokój i sprawiedliwość i na żywność ciał naszych.

Błogosław wieńcowi roku naszego, aby się pięknymi i wonnymi kwiatami i drogimi kamieńmi chrześcijańskich dobrych uczynków osadził od większych począwszy aż do mniejszych.

Pociech z tego najświętszego imienia Twego Jezus niech każdy hojnie bierze. Rzeka ta dóbr i skarbów nieprzebrana jest, byleśmy się czerpać i o się starać nie lenili.

Czytaj więcej...

Owo Chrystus, Bóg i Pan nasz, niewidomie łaskę nam Swoją niosąc, idzie: przyjmujmy go w duchu jako wierni słudzy Pana swego, wielkiego, bogatego i dziwnie na sługi hojnego, uprzątajmy Mu do siebie drogę. (…)

Jezu Chryste, przyjmij nas, czeladkę Swoją. Nie gardź ubogim domem naszym, sam poślij przed Sobą dary Twoje i kuchnię i potrawy i obicie Twoje do ich serca, to jest: żałość wielką i pokutę, i dobre a mocne postanowienie do poprawy żywota. A wesel się z odkupienia, na któreś Krew Twoją nałożył, aby na nich nie ginęła. Amen.

"Modlitewnik Skargi", str. 96-98.

Pytaj się sam każdy: ty coś jest?

Odpowiadamy sobie, choć jesteś królem albo panem i bogatym i świętym i zdrowym, inaczej odpowiadać nie możesz, jeno tak: Jestem podróżny człowiek, do ojczyzny idę, z której jestem wygnany, miasta szukam z fundamentem. Bo ta ziemia dna nie ma, pożera obywatele swoje i przepaścią jest wszystkim ludziom.

Pytaj jeszcze sam siebie: ty coś jest?

Odpowiadaj: Gość jednego dnia na ziemi, dni moje jako cień mijają, a czekać nie chcą, do śmierci mnie prowadzą.

Czytaj więcej...

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej,
by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowu Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący, wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość
ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dar dla Hospicjum